הקץ לשימושים חורגים בתחום תוכנית 1205?

הקץ לשימושים חורגים בתחום תוכנית 1205?

בהחלטה תקדימית של ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז תל אביב, כבוד היו"ר גילת אייל, קבעה ועדת הערר כי שימושים שונים שהתירה הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב אינם בגדר שימוש חורג לתוכנית 1205.

ועדת הערר קיבלה את הפרשנות שהציעה משרדנו, לפיה תוכנית 1205 שמרה על ייעודי הקרקע הקודמים- אלה שחלו בהתאם לתוכנית המנדטורית, תוכנית 50 – אשר ייעדו את תא השטח בייעוד לתעשייה.

בנסיבות אלו סברה ועדת הערר כי הפרשנות הנכונה לתוכנית 1205 כי התכליות המותרות על פי תוכנית 50 עדיין חלות ובהתאמה כי השימוש של מרשתנו, שימוש עבור חניון, אינו מהווה שימוש חורג(!)

לסיכום קבעה ועדת הערר כי :"לנוכח כל האמור לעיל אנו סבורים אכן שהשימוש לחניון אינו שימוש חורג מתכנית 1205.."

מדובר בהחלטה משמעותית של ועדת הערר אשר יש לה תחולה בכל תחום תוכנית 1205 ובוודאי תשליך גם על טענות נוספות לשימושים חורגים של הועדה המקומית לתכנון ובנייה באזור זה.

יצוין כי ערר זה הוגש על דרישת היטל השבחה עקב שימוש חורג אשר מסרה הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב למרשתנו. כאמור נקבע כי בנסיבות העניין אין שימוש חורג.

סערת ההקצאות בעיר בני ברק – עדכון – מתן צו ביניים

סערת ההקצאות בעיר בני ברק – עדכון – מתן צו ביניים

כידוע, משרדנו מייצג את מוסדות אור דוד בני ברק, נגד עיריית בני ברק במסגרת עתירה אשר הוגשה למנוע הקצאות פסולות שנערכו בעיר בני ברק.

במסגרת העתירה עלו טענות כבדות משקל נגד הקצאות רבות בעיר ובין היתר טענות בדבר חשש לניגודי עניינים והקצאות למקורבים לכאורה.

יצוין כי יחד עם העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים, אשר יקפיא את הליכי ההקצאות נשוא העתירה וזאת עד למתן החלטה בעתירה לגופו של עניין.

היום 20.7.17, בית המשפט הנכבד, כבוד השופטת צילה צפת, נעתר לבקשתנו והחליט כי יש לתת צו ביניים בנסיבות העניין ולהקפיא הלכה למעשה הקצאה של שש עמותות – המשיבות 5-10 בעתירה.

לכתבה באתר כיכר השבת בעניין החלטת בית המשפט למתן צו ביניים לחצו כאן.

סערת ההקצאות בעיר בני ברק – כתבה של ערוץ 2

סערת ההקצאות בעיר בני ברק – כתבה של ערוץ 2

סערת ההקצאות בעיר בני ברק טרם הסתיימה.

בעת הזו תלויים ועומדים בבית המשפט לעניינים מינהליים מחוז תל אביב שלושה הליכים נגד עיריית בני ברק העוסקים בסוגית ההקצאות ובהם עולות טענות רבות ביחס להליך ההקצאות בעיר.

כידוע משרדנו מייצג את עמותת מוסדות אור דוד בני ברק נגד עיריית בני ברק, בכל הנוגע להליכי הקצאות פסולים לכאורה, אשר דבק בהם פגם וזאת מתוך מטרה למנוע פינוי של  מוסדות חינוך לרבות חינוך מיוחד שמפעילה עמותת מוסדות אור דוד.

אמש פורסמה כתבה בחדשות ערוץ 2 העוסקת בהקצאות בעיר בני ברק – לכתבה לחצו כאן

סערת ההקצאות בעיר בני ברק – עדכון

סערת ההקצאות בעיר בני ברק – עדכון 

המשך סאגת ההקצאות בעיר בני ברק – להלן כתבה של 'כאן תאגיד השידור הציבורי' בנושא.

משרדנו כזכור מייצג את מוסדות 'אור דוד בני ברק' בנשיאות הרב דניאל זר שליט"א בעתירה ובקשה לצו מניעה דחוף לעצירת הקצאות בעיר מחשש לכאורה לשחיתות בהיקפים גדולים.

עוד נעדכן כי מספר ימים לאחר הגשת העתירה על ידינו, הוגשה עתירה נוספת על ידי עורכת הדין שרית נעמן ממשרד עורכי הדין גורניצקי ושות' – באותו העניין.

יש צפי להגשת עתירה נוספת, שלישית במספר, על ידי גורמים אחרים, כבר בימים הקרובים.

קישור לכתבה לחץ כאן.

סאגת ההקצאות בעיר בני ברק

סאגת ההקצאות בעיר בני ברק 

משרדנו הגיש בשם מוסדות אור דוד בני ברק, בראשות הרב דניאל זר שליט"א, עתירה מנהלית, בד בבד עם בקשה לצו מניעה דחוף נגד עיריית בני ברק, לרבות באופן אישי נגד בכירים בעירייה.

העתירה מגוללת, באופן לכאורי בשלב זה, חשד למעשי שחיתות חמורים ביותר הקשורים בהליך של הקצאות מבני ציבור / מקרקעין ציבוריים לגופים שונים, וזאת מעבר לשורה ארוכה מאוד של פגמים אשר נפלו בהליך ההקצאות במישור המנהלי.

צירפנו כמשיב לעתירה גם את שר הפנים, אשר אמון על אשרור החלטות מועצת העיר, ומרשתנו שוקלת פנייה בד בבד למבקר המדינה.

נעדכן בהמשך.

להלן מספר כתבות שפורסמו בעניין:

  1. כתבה באתר כיכר השבת.
  2. באתר בחדרי חרדים.
  3. באתר חרדים 10.

 

נכס ריק יסווג בארנונה על פי הסיווג הנמוך ביותר

נכס ריק יסווג בארנונה על פי הסיווג הנמוך ביותר

אחת המחלוקות הקיימות בעניין ארנונה – היא איך לסווג נכס ריק, כאשר אין בו כל שימוש.

הפסיקה הכירה בכך כי גם נכס ריק חייב בארנונה – להוציא את תקופת הפטור עבור נכס ריק, המוכרת בתקנות ההסדרים ועומדת על חצי שנה.

השאלה העקרונית היא כיצד יש לחייב נכס ריק, ככל שתקופת הפטור חלפה וכאשר הנכס ממשיך לעמוד ריק.

לעניין זה מגוון פסיקות מהשנים האחרונות, אשר קבעו כי יש להקל עם הנישום במקרה של נכס ריק, ולאפשר לו לשלם על פי הסיווג הנמוך ביותר האפשרי.

גם בהיבט הזה קמה מחלוקת ועלו שאלות כיצד ייבחן הסיווג הזול ביותר -האם למול התב"ע או ביחס להיתר הבניה  ועניין זה עודנו ממתין להכרעת בית המשפט העליון.

בין לבין ניתנה פסיקתו של בית המשפט המחוזי בעניין ליאו בל ואנו מתכבדים להפנות לכתבה של משרדנו אשר פורסמה באתר כלכליסט בעניין זה – לכתבה לחצו כאן.