תחומי העיסוק

תחומי עיסוק של המשרד

דיני רשויות מקומיות – למשרדנו מומחיות בדיני רשויות מקומיות וזאת במכלול הנושאים וההיבטים הקשורים לרשות המקומית ובין היתר היבטים הקשורים אל פקודת העיריות ו/או פקודת המועצות המקומיות ו/או צוי המועצות המקומיות ו/או צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) וכן ביחס להנחיות משרד הפנים הרלוונטיות ועוד.

מיסוי מוניציפלי – חיובי ארנונה, אגרות והיטלי פיתוח (המוטלים על ידי הרשות המקומית ובשנים האחרונות גם על ידי תאגידי המים והביוב), היטלי השבחה, אגרות שילוט, אגרות בניה וכיוצ"ב.

משרדנו עוסק בתחומים האמורים מכל היבטיהם, החל בייעוץ ומתן חוות דעת שוטפות ללקוחותינו במגוון התחומים האמורים, ליווי והכנת חקיקת משנה (צווי ארנונה, חוקי עזר ועוד), וכלה בניהול הליכים משפטיים בכל התחומים האמורים.

ממשל תאגידי – למשרדנו ניסיון רב בתחום של ממשל תאגידי, תוך התמקדות פרטנית בכל הנוגע לתאגידי מים וביוב ו/או רשות המים, לרבות מומחיות בכל הנוגע לכללי תאגידי מים וביוב, דמי הקמה וכיוצ"ב.

דיני התכנון והבניה – הליכי רישוי ותכנון, ייצוג בוועדות ערר ובפני בתי המשפט וייצוג בפני הרשויות השונות. ייצוג בהליכים מורכבים של תכנון ובנייה, לרבות הליכי התנגדויות לתכניות ו/או היתרי בניה ועוד.

ייצוג בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ותביעות בגין פיצויי הפקעה –  ייצוג רשויות ונפגעים בתביעות מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה ובתביעות בגין פיצויי הפקעה על כל המשתמע מכך, לרבות הכנת חוות דעת ביחס לזכאות לקבלת פיצוי, ליווי משפטי לחוות דעת שמאיות, ניהול הליכים משפטיים למול מוסדות התכנון בכלל ובפני ועדות הערר לפיצויים והיטל השבחה בפרט.

ליטיגציה אזרחית ומנהלית– למשרדנו התמחות בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים במגוון התחומים האזרחיים והמנהליים.

תובענות ייצוגיות – למשרדנו התמחות בניהול תובענות ייצוגיות בכלל ובפרט בתחום דיני רשויות מקומיות והמיסוי המוניציפלי.

דיני מכרזים – ייצוג משפטי בהליכי מכרזים, לרבות עתירות מנהליות ו/או תביעות אחרות הנגזרות מהליכי מכרז ובין היתר עתירות לתקיפת הליך מכרזי ותוצאותיו.

דיני עמותות – ניהול שוטף של עמותות ו/או הקמתן, טיפול בהכרה בעמותה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וכל האמור בהתנהלות מול רשם העמותות ו/או רשות המסים במגוון הסוגיות הרלוונטיות לקיומה וניהולה התקין של עמותה.

סכסוכי שכנים מכוח חוק המקרקעין – ניהול הליכי ליטיגציה בפני המפקח על המקרקעין בהתאם לחוק המקרקעין.

דיני עבודה – משפט העבודה הפרטי לסוגיו.  בחינת סל הזכויות הסוציאליות הנגזר משאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד, וייצוג הצדדים (מעביד / עובד) בבית הדין לעבודה.

כללי – למותר לציין כי למשרדנו ידע ויכולת משפטית מוכחת בכל הקשור לטיפול בסוגיות משפטיות כלליות, הכנת חוות דעת משפטיות שונות, ניהול הליכים בדבר סכסוכי שכנים בפני המפקח על המקרקעין ו/או בענייני צוואות וירושות הן לפי הדין הישראלי והן לפי הדין הדתי, וכן בסוגיות משפטיות נוספות.