בית המשפט מוסמך לדון בתביעה העוסקת בריבית פיגורים בהיטל השבחה

ריבית פיגורים בהיטל השבחה – בית משפט השלום קובע כי יש בידיו את הסמכות לדון בתביעה העוסקת בריבית פיגורים בהיטל השבחה 

תא (פ"ת) 22359-07-15 נחום פרידמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה – בית משפט השלום, כבוד השופט שטרנליכט, קובע כי המנגנון הקבוע בסעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה ( מנגנון אשר קובע את הדרכים להשיג על חיוב בהיטל השבחה, באמצעות הגשת ערר לועדת ערר או פניה לשמאי מכריע) אינו חל על ריבית פיגורים בהיטל השבחה.

בהתאמה קובע בית המשפט בפסקי דין זה, כי הוא מוסמך לדון בתביעה העוסקת בריבית פיגורים בהיטל השבחה גם מחוץ לדרכים הנקובות בסעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה – ובמילותיו של בית המשפט:

"נראה, כי די באופן סידורם של סעיפי התוספת השלישית ובנוסחם, אותו נוסח התקף במקרה דנן, כדי ללמד על כך, שהאופן הבלעדי, שנקבע על ידי המחוקק, לתקיפת חיוב בהיטל השבחה ותקיפת גובה החיוב אינו כולל בחובו את עניינה של ריבית הפיגורים, המוטלת על החייב בהיטל השבחה. המחוקק בחר להבחין בין תקיפת עצם החיוב וגובה החיוב ובין תקיפת ריבית הפיגורים בגין אותו חיוב. על כך אנו למדים כבר מנוסחו של סעיף 14(ג) הנ"ל, כאשר המחוקק נוקט כבר בפתח הסעיף בלשון "על חיוב בהיטל ועל הכרעת שמאי מכריע כאמור בסעיף קטן (ב) …". המחוקק מפרט את העניינים עליהם חלות הוראות סעיף 14(ג) ואינו מזכיר במסגרת פירוט זה את ריבית הפיגורים, אלא רק ערעור על עצם החיוב בהיטל על השבחה או ערעור על גובה החיוב…..

העולה מן הדברים, כי הדרך לתקיפת חיוב בריבית פיגורים בגין אי תשלום היטל השבחה איננה הדרך הקבועה בסעיף 14(ג) לחוק. לעניין זה ראה החלטתו המפורטת של כב' השופט אמיר סלאמה בת"א(חד')44826-10-14, הימנותא בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה עירון, [פורסם בנבו] ניתנה ביום 10.4.15.

אשר על כן, דין טענת הנתבעות בכל הנוגע לחוסר סמכות ומניעות להידחות."

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *