על הרשות מוטלת חובה לדווח על שינוי / ביטול רישום למוסד חינוכי במקרה של הורים גרושים

על הרשות מוטלת חובה לדווח על שינוי / ביטול רישום למוסד חינוכי במקרה של הורים גרושים.

האם מוטלת על הרשות המקומית חובה לדווח על שינוי / ביטול רישום למוסד חינוכי, כאשר מדובר על ילד שהוריו התגרשו? זו השאלה אשר עלתה בפני בית משפט השלום בעניין תא (רח') 49238-12-14 פלוני נ' עירית יבנה.

בית המשפט קובע במקרה זה כי מוטלת על הרשות המקומית חובה למסור דיווח כאמור להורה שלא רשם את הילד למוסד החינוך, מכיוון שקיים חשש שלאותו הורה יכול להיגרם נזק בעקבות שינוי / ביטול הרישום.

במילותיו של בית המשפט:

"במקרה שלפני מתעוררת השאלה הבאה – האם הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, המופקדת על רישום ילדים למוסדות החינוך בתחום שיפוטה, חבה חובת זהירות כלפי ההורה שאינו רושם את הילד (להלן: "ההורה האחר"), העלול להיפגע מדבר הרישום ו/או ביטול הרישום למוסד חינוך -וזאת במקרים של הורים גרושים או פרודים…

ניתן לומר איפוא, משניתנה לרשות המקומית או לפקיד הרישום  סמכות לרשום ילדים למוסדות חינוך בתחום שיפוט העיר, וכן ניתנה להם הסמכות לביטול הרישום, כל זאת לבקשת ופניית אחד מן ההורים, על פקיד הרישום להפעיל הסמכות תוך הפעלת שיקול דעת, במידתיות, סבירות ומקצועיות, כאשר הפעלת הסמכות היא שמולידה את חובת הזהירות. במקרה שלפנינו, אני סבורה, כי פקידי הרישום בעיריית יבנה ובעיריית חיפה היו יכולים לצפות (כאפשרות פיסית), וצריכים היו לצפות (כקטגוריה נורמטיבית), כי ביטול רישום הקטינה לבית הספר ביבנה כפי שנעשה ורישומה בבית הספר בחיפה יגרמו נזק להורה האחר.

43.        לאור האמור, הגעתי לכלל דעה כי מצבם המשפחתי של הורי הקטין הנרשם ללימודים במערכת החינוך העירונית אמור לעמוד בפני הרשות המקומית ולקבל התייחסות מתאימה. במסגרת זו על הרשות המקומית, לצד חובתה לרשום הקטין למסגרת החינוכית, לוודא כי הפעילה סמכותה תוך הפעלת שיקול דעת בסבירות ובמקצועיות, אגב כך, עליה לנקוט באמצעים לצורך פיקוח מעקב ובקרה על הליך הרישום והשיבוץ. כך סבורני כי במקרים של הורים גרושים/פרודים וככל שלא מוצגת בעת הבקשה לרישום, תעודת זהות של ההורה האחר, או לחילופין נטען על ידי ההורה הרושם, כי אין לו קשר עם ההורה האחר, שומה על פקיד הרישום, להבדיל מקבלת הסכמת ההורה האחר, לדאוג לכך כי דבר הרישום או הביטול יובא לידיעת ההורה האחר.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *