עיון מחדש בהחלטה תכנונית

עיון מחדש בהחלטה תכנונית

בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין עתמ (חי') 63761-10-15 חברת רענן השרון (2008) בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה (פורסם בנבו), קובע כי עיון מחדש בהחלטה של רשות מקומית, בפרט החלטה בתחום התכנון והבנייה, יתאפשר במשורה ובנסיבות מיוחדות.

לא ניתן לאפשר לרשות לעיין מחדש בהחלטותיה חדשות לבקרים ובכך לפגוע באינטרס ההסתמכות של הציבור – ובמילותיו של בית המשפט:

"נקבע לא אחת כי עקרון סופיות הדיון אינו חל על החלטות של גופים תכנוניים, אולם שינוי של החלטה קודמת צריך להיעשות בכובד ראש, ורק במקרים בהם האינטרס הציבורי גובר על אינטרס ההסתמכות של הפרט….."

"בהביאי בחשבון את מכלול השיקולים הרלוונטיים, שוכנעתי כי יש להעדיף במקרה זה את אינטרס ההסתמכות הלגיטימי של העותרות ואת ערך היציבות, על פני האינטרס הציבורי. אדגיש בהקשר זה כי המשיבים כלל לא הבהירו מהו אותו 'אינטרס ציבורי' אשר הצדיק עיון ודיון נוסף בהחלטת הוועדה, ומדוע בנסיבותיו של המקרה יש להעדיפו על פני אינטרס העותרות "שעניינו יידון בהגינות ובבת-אחת" (עניין גזר עמוד 570 לפסק הדין).

אוסיף עוד כי מתן לגיטימציה לרשויות התכנון לשוב ולעיין מחדש בהחלטותיהן בכל עת, ללא כל נימוק ממשי הנראה לעין, עלול להביא – מעבר לפגיעה בערך היציבות ובאינטרס ההסתמכות של הפרט – גם להתנהלות שרירותית וזרה שאינה מתיישבת עם כללי מנהל תקין."

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *