סערת ההקצאות בעיר בני ברק – עדכון – מתן צו ביניים

סערת ההקצאות בעיר בני ברק – עדכון – מתן צו ביניים

כידוע, משרדנו מייצג את מוסדות אור דוד בני ברק, נגד עיריית בני ברק במסגרת עתירה אשר הוגשה למנוע הקצאות פסולות שנערכו בעיר בני ברק.

במסגרת העתירה עלו טענות כבדות משקל נגד הקצאות רבות בעיר ובין היתר טענות בדבר חשש לניגודי עניינים והקצאות למקורבים לכאורה.

יצוין כי יחד עם העתירה הוגשה בקשה למתן צו ביניים, אשר יקפיא את הליכי ההקצאות נשוא העתירה וזאת עד למתן החלטה בעתירה לגופו של עניין.

היום 20.7.17, בית המשפט הנכבד, כבוד השופטת צילה צפת, נעתר לבקשתנו והחליט כי יש לתת צו ביניים בנסיבות העניין ולהקפיא הלכה למעשה הקצאה של שש עמותות – המשיבות 5-10 בעתירה.

לכתבה באתר כיכר השבת בעניין החלטת בית המשפט למתן צו ביניים לחצו כאן.