מאבק הארנונה בתל מונד – עדכון

מאבק הארנונה בתל מונד -עדכון

אנו שמחים לעדכן כי בעקבות מאבק תושבי תל מונד, שמשרדנו לקח בו חלק, החליטה המועצה לתקן את אופן חיוב שטחי הארנונה של המרפסות.

התוצאה האופרטיבית היא הפחתה ומחיקה של רובם המוחלט של חיובי הארנונה העוסקים בשטח המרפסות.

אנו שמחים להמשיך ולתת שירות לתושבי תל מונד(!)

נפנה גם לכתבה שפורסמה בעניין זה – לחצו כאן