מאבק הארנונה בתל מונד -מעקה אינו הופך מרפסת לסגורה

מאבק הארנונה בתל מונד -מעקה אינו הופך מרפסת לסגורה

משרדנו מייצג את תושבי היישוב תל מונד במאבקם המוצדק נגד הגדלת חיובי הארנונה ביישוב – באמצעות תוספת שטחי חיוב ובפרט שטחי מרפסות פתוחות.

הפעם בחרה המועצה המקומית תל מונד, בדרך יצירתית מאוד, וקבעה כי מעתה מרפסת סגורה תהא מרפסת שהמעקה שלה בגובה 1.06 מ' ומעלה.

כלומר במקרה של מעקה הנמוך מ – 1.06 מ' המרפסת היא פתוחה – וכאשר המעקה גבוה מכך המרפסת תיחשב לסגורה.

הבחנה זו חשובה מאוד בכל הנוגע ליישוב תל מונד, שכן צו הארנונה ביישוב תל מונד, קובע במפורש כי מרפסת פתוחה פטורה מחיוב ארנונה. מאידך גיסא יש לחייב מרפסות סגורות בארנונה ולפיכך המחלוקת המשמעותית בעניין הזה.

לא למותר לציין כי המרפסות הפתוחות ביישוב (אותן מרפסות אשר המועצה מנסה לחייב היום) לא חויבו במשך כמעט 30 שנה, כאשר ברור כי מחוקקי צו הארנונה ביישוב תל מונד בחרו לפטור את המרפסות הפתוחות, לרבות מרפסות שיש להן מעקה, מחיוב הארנונה במודע(!)

משרדנו מחזק את ידי התושבים ואנו נמשיך לפעול לתיקון העוול האמור וביטול חיוב המרפסות הפתוחות.

ראו כתבה בעניין זה שפורסמה היום ברדיו 90FM ובפייסבוק.

כמו כן לראיון שערך עו"ד יובל גרינשטיין ברדיו 90FM לחצו כאן.